دکتر شیخ

آموزش مسایل جنسی

پاسخ به سوالات شما ( تعيين جنسيت جنين قبل از بارداري)

يكي از دوستان سوال كرده اند:

سلام آقای دکتر لطفا از روشهای تعیین جنسیت جنین بگویید
با توجه به این که امروزه خانواده ها می خواهند بچه های کمتر و در عین حال از هر دو جنس داشته باشند. این مطلب بسیار ضروری به نظر می رسد
آیا روشهای علمی مطمئنی وجود دارد؟
آیا با آی وی اف می توان؟

در سالهاي اخير مشخص شده كه با استفاده از يكسري روشها مي توان كاري كرد تا در هنگام لقاح جنسيت جنين مشخص گردد. همانگونه كه مي دانيم كروموزوم هاي جنسي در مرد بصورت xy و در زن بصورت xx مي باشد كه در سيستم توليد مثل بخشي از كروموزومها در يك اسپرم يا تخمك قرار مي گيرد و هنگام لقاح با تركيب اين دو،  جنسيت جنين روشن مي شود. اگر اسپرم داراي بخش y با تخمك داراي بخش x لقاح كند جنين پسر خواهد شد و اگر اسپرم داراي بخش x با تخمك لقاح كند جنين دختر خواهد بود. در واقع اين اسپرمهاي مرد مي باشد كه نقش اصلي را در تعيين جنسيت جنين بر عهده دارند.

در مطالعاتي كه صورت گرفته است به اين نتيجه رسيده اند كه مي توان كاري كرد تا اسپرمهاي نوع خاصي را زنده نگهداشت و اسپرمهاي نوع ديگر را از بين برد تا هنگام لقاح، جنين به احتمال بالا از نوع مشخصي باشد. مثلا مي توان روشهايي را استفاده كرد كه اسپرمهاي نوع x از بين برود و جنين پسر شود و يا بالعكس. همچنين مشخص شد كه مي توان ديواره تخمك را نسبت به نفوذ يك نوع از اسپرمها حساس و نسبت به نوع ديگر مقاوم نمود و به اين شكل نيز تلاش كرد تا جنين از نوع خاصي بوجود آيد.

همچنين در آزمايشگاه نيز مي توان به گونه اي  اسپرم را جهت ايجاد لقاح مصنوعي انتخاب كرد كه جنين از نوع خاصي باشد.

اخيرا مراكزي نيز راه اندازي شده كه با استفاده از تكنيكهاي فوق الاشاره و با اخذ هزينه اقدام به تعيين جنسيت جنين قبل از بارداري مي كنند.

اما نكته اي كه وجود دارد بحث اخلاقي اين مساله است كه هنوز چالشهاي زيادي را در پيش رو دارد. آيا از نظر اخلاقي اين كار صحيح است؟ برخي معتقدند اين كار احترام به حق انتخاب پدر و مادر مي باشد و از سوي ديگر چون جلوي بارداريهاي نا خواسته را مي گيرد نه تنها منعي ندارد بلكه لازم است. برخي در مقابل اين كار را دخل و تصرف در طبيعت مي دانند و باعث انقضاي نسل بشر  و ايجاد مشكلات و نا هنجاريهايي در آينده. چرا كه معتقدند اگر پدر ها و مادر ها راغب به داشتن جنين از نوع خاصي باشند به مرور تعداد يك جنس بر جنس ديگر پيشي گرفته و اين امر به نوعي مشكلاتي را ايجاد مي كند. در حاليكه بر اساس تحقيقات در حال حاضر جمعيت دو جنس در جهان بسيار به هم نزديكند و در طي پروسه اي طبيعي تعداد دو جنس تنظيم شده است.

در ايران نيز برخي از متخصصين زنان و زايمان و ماما ها اقدام به مشاوره و تعيين جنسيت جنين قبل از بارداري مي كنند البته هنوز بحث بر سر قانوني بودن يا نبودن اين كار وجود دارد. شيوه ها نيز بر اساس تغذيه مي باشد. در واقع با دادن رژيم خاص به پدر و مادر كاري مي كنند تا اسپرمهاي خاص زنده بمانند و تعدادشان بيشتر از اسپرمهاي نوع ديگر باشد. از سوي ديگر تخمك در مقابل اسپرمهاي خاص حساس شود و در مقابل سايرين مقاوم. بدين شكل احتمال تشكيل جنيني با جنسيت خاص افزايش خواهد يافت.

در مورد نوع روشها نيز دوستان مي توانند با جستجو در اينترنت روشهايي را بيابند. اينجانب چون مخالف اين بحث هستم و آنرا صحيح نمي دانم از بيان شيوه ها معذورم.
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 15:45  توسط دکتر علی شیخ الاسلامی  |